Combo bảo hộ cho thợ điện 03

226.000 VND

Mã sản phẩm: Combo-16

Chức năng: Dành cho các thợ điện

Combo gồm: Nón bảo hộ SSEDA + giày bảo hộ MTP MAN

Tiêu chuẩn: TCVN

Gọi A. Dĩnh Gọi A. Thành Hỏi qua Zalo
Combo bảo hộ cho thợ điện 03
Combo bảo hộ cho thợ điện 03