Tạp dề nhựa PVC chống thắm

68.000 VND

Mã sản phẩm: TDN01

Nhà sản xuất: Nhà sản xuất thương mại BHLĐ Vĩnh Thành

Nước sản xuất: Việt Nam

Tiêu chuẩn: ★ TCVN

Chất liệu: Nhựa PVC

Tính năng: Chống thắm

Kích thước: 107 x 60cm

Màu sắc: Màu xanh

Gọi A. Dĩnh Gọi A. Thành Hỏi qua Zalo
tap-de-nhua-pvc-chong-tham
Tạp dề nhựa PVC chống thắm