Combo bảo hộ cho thợ hàn 03

96.000 VND

Mã sản phẩm: Combo-13

Chức năng: Dành cho các thợ hàn điện

Combo gồm: Kính bảo hộ KK608 + Khẩu trang vải GP EXTREME

Tiêu chuẩn: TCVN

Gọi A. Dĩnh Gọi A. Thành Hỏi qua Zalo
Combo bảo hộ cho thợ hàn 03
Combo bảo hộ cho thợ hàn 03